Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Αντωνάκου Σταυρούλα

28 Μαρτίου 2019

Σπανού Σπυριδούλα

28 Μαρτίου 2019

Ρώμας (Ρασσιάς) Χαράλαμπος

28 Μαρτίου 2019

Πιστόλας Δημήτριος

28 Μαρτίου 2019

Παπαδόπουλος Παύλος

28 Μαρτίου 2019

Οικονόμου Ιωάννης

28 Μαρτίου 2019

Ντόβας Φίλιππος

28 Μαρτίου 2019

Μωραϊτάκης Γεώργιος

28 Μαρτίου 2019

Μπιτουλιώτης Χρήστος