Υποψήφιοι N

27 Μαρτίου 2019

Κατσαγκόλης Ιωάννης

27 Μαρτίου 2019

Ζαννή Ασημίνα

27 Μαρτίου 2019

Γεωργόπουλος Γεώργιος

27 Μαρτίου 2019

Σύρμας Αγγελής

27 Μαρτίου 2019

Ευσταθόπουλος Σπυρίδων

27 Μαρτίου 2019

Δουνδουλάκη Ελένη

27 Μαρτίου 2019

Στάμου Νικόλαος

27 Μαρτίου 2019

Πέππας Νικόλαος

27 Μαρτίου 2019

Δημητρέλλος Ευάγγελος