Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Θεοδωρόπουλος Χρήστος

28 Μαρτίου 2019

Γρηγορίου Ηλίας

28 Μαρτίου 2019

Γκόρης Δημήτριος

28 Μαρτίου 2019

Γιάνναρος Θεόδωρος

28 Μαρτίου 2019

Γεράγγελου Αλεξάνδρα

28 Μαρτίου 2019

Δημαράκη Γεωργία

28 Μαρτίου 2019

Βιδάλη Μαρία (Μαίρη)

28 Μαρτίου 2019

Ανανιάδου Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Γούλας Αντώνιος