Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Βιδάλη Μαρία (Μαίρη)

28 Μαρτίου 2019

Ανανιάδου Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Γούλας Αντώνιος

28 Μαρτίου 2019

Αλαφογιάννη Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Γιαννακάκου Ευαγγελία

28 Μαρτίου 2019

Γαλανός Νικόλαος

28 Μαρτίου 2019

Αδαμοπούλου Γεωργία

28 Μαρτίου 2019

Τσούτσουρας Κωνσταντίνος

28 Μαρτίου 2019

Τριάντος Στέλιος