Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στη διαχείριση του Γεωργίου Πατούλη, ως Περιφερειάρχη Αττικής και υποψήφιου εκ νέου, ως Προέδρου του Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την ΑΤΤΙΚΗ»  αλλά και ως Πολιτικού Προσώπου με ενεργή, διαρκή και αποτελεσματική παρουσία στο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι του τόπου. Δια της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται ενημέρωση για τη δημόσια δράση του κ. Πατούλη Γεώργιου, υπό τις παραπάνω ιδιότητές του.  Ειδικότερα, δια της ιστοσελίδας πραγματοποειται η ενημέρωση του κοινού και η επικοινωνία για τη στοχευμένη δραστηριοποίησή του στη μελέτη και το σχεδιασμό προτάσεων και λύσεων για την ανάδειξη της Αττικής ως μητροπολιτικής περιφέρειας ευρωπαϊκής εμβέλειας. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω της ενημέρωσης και επικοινωνίας δια της ιστοσελίδας μας, επιδιώκεται η δημιουργία των κατάλληλων συνεργειών από το κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό-επιστημονικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που θα συνδράμουν στο νέο αναπτυξιακό όραμα του κου Πατούλη Γεώργιου για την περιφέρεια της Αττικής.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία της ιδιωτικότητας και ιδιαίτερα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, επιθυμούμε να γνωρίζετε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε πληροφορίες σας.

Δεδομένα σας που συλλέγουμε κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας

Κατά τη πλοήγησή σας στον ιστότοπο  https://neaarxiattiki.gr ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου

 • Να εγγραφείτε στη λίστα των ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ μας, οπότε οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι οι εξης:


Ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός

Διεύθυνση

Αριθμός τηλεφώνου

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Επαγγελματική ιδιότητα

Σπουδές

Έτος γέννησης

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι χρήσιμες για εμάς προκειμένου να γνωρίζουμε τη θέση και την ιδιότητα υπό την οποία μπορείτε να συνδράμετε στην υλοποίηση του οράματος μας ανά στοχευμένο πεδίο δράσης μας. Κατά την εγγραφή σας στη σχετική Φόρμα Υποστηρικτών, σας παρέχετε η επιλογή να εγγραφείτε, εφ’ όσον το επιθυμείτε, και στη λίστα επικοινωνίας των εκδηλώσεων και των δράσεων μας για σκοπούς ενημέρωσης και  επικοινωνίας  (Newsletter) και θα σας αποστέλλονται σχετικές πληροφορίες ή υλικό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 • Να εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας (newsletter), οπότε οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι οι εξης:

Ονοματεπώνυμο

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε πάντα τη δυνατότητα απεγγραφής από τη λίστα επικοινωνίας μας (newsletter) πατώντας στο σύνδεσμο https://neaarxiattiki.gr/index.php/epikoinonia/eggrafi-sto-newsletter ή πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο (link) που θα περιέχεται στο τέλος κάθε μηνύματος επικοινωνίας μας μαζί σας. Διατηρούμε τα στοιχεία σας στο newletter μας για έξι μήνες από την τελευταία εκ μέρους μας αποστολή επικοινωνίας  ή μέχρι να δηλώσετε κατά τα ανωτέρω την επιθυμία σας για τη διαγραφή σας από τη λίστα των newsletter.

 • Επιπλέον, κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε.  Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

Cookies, διευθύνσεις IP, επικεφαλίδες παραπομπής (referrer headers), δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του, καθώς και εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) και ετικέτες (tags).

Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη. Επίσης, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Διαβάστε την Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου:

 • Να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και εκδηλώσεις μας
 • Να σχεδιάζουμε, να οργανώνουμε, να συντονίζουμε, να αξιολογούμε, να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την δραστηριότητα μας
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για δράσεις και εκδηλώσεις του Σωματείου μας και για λοιπές σχετικές με μας ενέργειες, πληροφορίες ή υλικό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εκδηλώσεών και λοιπών επικοινωνιακών ενεργειών μας.
 • Να διατηρούμε (μέσω επικαιροποιήσεων) την λίστα επαφών μας.
 • Φωτογραφίες και βίντεο που σας απεικονίζουν

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι στο πλαίσιο των δράσεων και εκδηλώσεών μας επιθυμούμε να  επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, κατά τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις/διοργανώσεις μας, προς τον  σκοπό ενεργειών επικοινωνίας που θα λάβουν χώρα μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, blogs, στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο αλλά και σε λογαριασμούς του στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και της αποστολής Newsletter.

 • Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στη περίπτωση αυτή θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις προς ενημέρωσής σας όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Για την πραγμάτωση του σκοπών αυτών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι αναγκαία, συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας, ανάλογα με τη δραστηριοποίησή σας στον ιστότοπό μας:

 • H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επικοινωνίας των δράσεων και εκδηλώσεών μας διενεργείται χάριν εξυπηρέτησης εννόμου συμφέροντος μας.  
 • Η συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν είτε μέσω της της φόρμας εγγραφής ως ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ, είτε της φόρμας εγγραφής στη λίστα επικοινωνίας μας (newsletter) για τη λήψη ενημερωτικής επικοινωνίας, είτε λόγω συμμετοχής σας σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, είτε για τη χρήση φωτογραφικού υλικού ή βίντεο που απεικονίζεται η εικόνα σας, βασίζεται κατά περίπτωση στη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε τα στοιχεία της δικής σας δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα κτλ). Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Εφόσον επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στην διεύθυνση gdpr@neaarxiattiki.gr.
 • Τέλος, στηριζόμαστε και σε άλλες νομικές βάσεις, όπως τα έννομα συμφέροντα μας, τη συμμόρφωση με μια έννομη υποχρέωση ή την εκτέλεση σύμβασης.

Επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα-Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας τους. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη του γραφείου μας, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου μας, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας. Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου μας. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι του γραφείου μας ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση gdpr@neaarxiattiki.gr.

Πέραν των ανωτέρω, τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους-αποδέκτες ή σε τρίτες χώρες για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση σας.

Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνο για το απολύτως αναγκαίο διάστημα που απαιτεί η εκπλήρωση του σκοπού κάθε επεξεργασίας, εκτός αν επιβάλλεται η διατήρηση τους από την ευρωπαϊκή ή την ελληνική νομοθεσία.

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

Τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (GDPR) σας παραχωρούν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται το Σωματείο μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λάβετε επιβεβαίωση του ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, να αποκτήσετε από εμάς συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Ο κανονισμός GDPR (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) παρέχει στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (Υποκείμενα Δεδομένων) ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτά είναι:

 • Άρθρο 15: Δικαίωμα πρόσβασης
 • Άρθρο 16: Δικαίωμα διόρθωσης (π.χ. διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων)
 • Άρθρο 17: Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Άρθρο 18: Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Άρθρο 20: Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
 • Άρθρο 21: Δικαίωμα κατά της επεξεργασίας
 • Άρθρο 22: Δικαίωμα συμμετοχής στην αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας, υποβάλλοντας την συμπληρωμένη αίτησή σας ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@neaarxiattiki.gr ή ταχυδρομείστε την στην διευθυνση Λ. Συγγρού 80-88, 117 41,  Αθήνα,  ή υποβάλλετε την αυτοπροσώπως στα γραφεια Λ. Συγγρού 80-88, 117 41,  Αθήνα.

Αίτηση

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή ενός πλήρως συμπληρωμένου εντύπου αιτήματος και πλήρως αποδεδειγμένης  ταυτότητας.

Εκτός από την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει των άρθρων 15-22, ο GDPR σας παρέχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην κατά τόπο αρμόδια αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά  στο contact@dpa.gr ή στη διεύθυνση : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.Πολιτική COOKIES:

O ιστότοπος μας μας χρησιμοποιεί «cookies», ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά από αυτά πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies     

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας  πιο εύκολη και ευχάριστη.

Σχετικά με τα Cookies  

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο (facebook, twitter κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, κλπ), υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Cookies που χρησιμοποιούμε: 

Υποχρεωτικά cookies : είναι υποχρεωτικά για εσάς  για να κάνετε χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε αυτό. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.

Λειτουργικά cookies : προσφέρουν λειτουργικότητα τα οποία κάνουν την χρήση των υπηρεσιών μας πιο εύκολη.

Analytics cookies: χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών.

Διαφημιστικά cookies: χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε μια διαφήμιση. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά  cookies συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.

Ηλεκτρονικές φόρμες

Στις ηλεκτρονικές φόρμες του site μας υπάρχουν κουτάκια (check boxes) μόνο για την αποδοχή των COOKIES από τον χρήστη.

Πολιτική απορρήτου και Παιδιά

Το γραφείο μας δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας και να εφαρμόσουμε αυτούς τους περιορισμούς ηλικίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την σελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους.

Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εντός της Ιστοσελίδας μας προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Links

Ο ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Επίσης, άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς το δικό μας ιστότοπο. Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Το Σωματείο μας δεν έχει τον έλεγχο των ιστοτόπων τρίτων. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Σωματείο μας δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τρίτους ιστότοπους, ούτε είναι υπεύθυνο ή υπόλογο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τους ιστοτόπους τρίτων.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Οι αλλαγές θα εμφανίζονται εδώ. Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε και θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την αναθεωρημένη πολιτική πριν επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.