Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Κανελλόπουλος Δημήτριος

28 Μαρτίου 2019

Ζέρβα Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Δουγένης Αντώνιος

28 Μαρτίου 2019

Βίγλας Αθανάσιος

28 Μαρτίου 2019

Αστρινάκη Χρύσα (Χρυσούλα)

28 Μαρτίου 2019

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος

28 Μαρτίου 2019

Αγγελοπούλου Μαρία

27 Μαρτίου 2019

Ψυχόπαιδας Λεωνίδας

27 Μαρτίου 2019

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική