Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Κουρή Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Κοντόγγονα Ελένη

28 Μαρτίου 2019

Κοκόσης Ευάγγελος

28 Μαρτίου 2019

Μουλιάτος Δημήτριος

28 Μαρτίου 2019

Δρόσος Θεοφάνης

28 Μαρτίου 2019

Δημόπουλος Γεώργιος

28 Μαρτίου 2019

Μακρίδου Καραπιδάκη Ειρήνη

28 Μαρτίου 2019

Γαροφαλάκη Ντίντα Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Γαλή Νικολίτσα (Νινέτα)