Υποψήφιοι N

20 Απριλίου 2019

Πλατάνα Ελένη

20 Απριλίου 2019

Καλογήρου Φανή-Χριστίνα

9 Απριλίου 2019

Πολίτης Βασίλειος

9 Απριλίου 2019

Καλύβας Δημήτριος

9 Απριλίου 2019

Πέτρακα Ελένη

9 Απριλίου 2019

Ρόντου-Γκόρου Αμαλία

30 Μαρτίου 2019

Τριβυζάκης Μιχαήλ

30 Μαρτίου 2019

Τρανούλη Αθηνά

30 Μαρτίου 2019

Πολυμερόπουλος Βασίλειος