Υποψήφιοι N

27 Μαρτίου 2019

Λαδόπουλος Θρασύβουλος

27 Μαρτίου 2019

Κούρταλης Κωνσταντίνος

27 Μαρτίου 2019

Κοσμάς Δημήτριος

27 Μαρτίου 2019

Κόκκαλης Βασίλειος

27 Μαρτίου 2019

Τζανόπουλος Μιχαήλ

27 Μαρτίου 2019

Κεχρής Ιωάννης

27 Μαρτίου 2019

Σωτηρίου Ιωάννης

27 Μαρτίου 2019

Κεφαλογιάννη Λουκία

27 Μαρτίου 2019

Πέππας Χρήστος