Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Παπασάββας Όμηρος

28 Μαρτίου 2019

Μπέλλου Ζέτα

28 Μαρτίου 2019

Μητριάνου Ιουλία (Τζούλη)

28 Μαρτίου 2019

Κουλιζάκος Μιχαήλ

28 Μαρτίου 2019

Μήλας Παναγιώτης

28 Μαρτίου 2019

Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη Βασιλική

28 Μαρτίου 2019

Μαρκάκη Ευαγγελία (Λίλλιαν)

28 Μαρτίου 2019

Τόλης Ιωάννης

28 Μαρτίου 2019

Σπυράκος Ανδρέας