Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Μαρκάκη Ευαγγελία (Λίλλιαν)

28 Μαρτίου 2019

Τόλης Ιωάννης

28 Μαρτίου 2019

Σπυράκος Ανδρέας

28 Μαρτίου 2019

Μαγουλάς Αθανάσιος

28 Μαρτίου 2019

Λογοθέτης Κίμων

28 Μαρτίου 2019

Σπυρακόπουλος Ιωάννης

28 Μαρτίου 2019

Λιακόπουλος Αλέξανδρος

28 Μαρτίου 2019

Ρέτζιου Αμαλία

28 Μαρτίου 2019

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος