Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Αβραμοπούλου Ελένη

28 Μαρτίου 2019

Κεραμύδας Λάμπρος

28 Μαρτίου 2019

Καραβίτης Πέτρος

28 Μαρτίου 2019

Κανελλόπουλος Δημήτριος

28 Μαρτίου 2019

Ζέρβα Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Δουγένης Αντώνιος

28 Μαρτίου 2019

Βίγλας Αθανάσιος

28 Μαρτίου 2019

Αστρινάκη Χρύσα (Χρυσούλα)

28 Μαρτίου 2019

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος