Υποψήφιοι N

9 Απριλίου 2019

Καλύβας Δημήτριος

9 Απριλίου 2019

Πέτρακα Ελένη

9 Απριλίου 2019

Ρόντου-Γκόρου Αμαλία

30 Μαρτίου 2019

Τριβυζάκης Μιχαήλ

30 Μαρτίου 2019

Τρανούλη Αθηνά

30 Μαρτίου 2019

Πολυμερόπουλος Βασίλειος

30 Μαρτίου 2019

Γιαννόπουλος Λάμπρος

29 Μαρτίου 2019

Μπουλούκος Γεώργιος

29 Μαρτίου 2019

Μπαρμπαγιάννη Αδαμοπούλου Ευγενία