Υποψήφιοι N

28 Μαρτίου 2019

Μαγουλάς Αθανάσιος

28 Μαρτίου 2019

Λογοθέτης Κίμων

28 Μαρτίου 2019

Σπυρακόπουλος Ιωάννης

28 Μαρτίου 2019

Λιακόπουλος Αλέξανδρος

28 Μαρτίου 2019

Ρέτζιου Αμαλία

28 Μαρτίου 2019

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

28 Μαρτίου 2019

Παπασπύρου Αθανασία

28 Μαρτίου 2019

Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος

28 Μαρτίου 2019

Οφθαλμίδης Παναγιώτης