Υποψήφιοι N

29 Μαρτίου 2019

Καλαϊτζάκη Ελένη

28 Μαρτίου 2019

Χατσίκας Δημήτριος

28 Μαρτίου 2019

Τζιγκουνάκης Χαράλαμπος

28 Μαρτίου 2019

Σταμούλης Δημήτρης

28 Μαρτίου 2019

Πασβαντίδης Χαράλαμπος

28 Μαρτίου 2019

Πάγκαλης Ανδρέας

28 Μαρτίου 2019

Νάνου Δήμητρα

28 Μαρτίου 2019

Μπούλιας Ελευθέριος

28 Μαρτίου 2019

Μαμαλάκης Στυλιανός