Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα της Αστυνομίας»