Επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα και στα έργα οδοποιίας της Μάνδρας