Διευρυμένη σύσκεψη με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας