Παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων της Κίνας, το Ελληνοκινεζικό συνέδριο Δυτικής Ιατρικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής στην Αθήνα