4 Μαΐου 2019

Αλεξοπούλου Σταματούλα (Ματίνα)

4 Μαΐου 2019

Κεμεντζετζίδης Κυριάκος

28 Μαρτίου 2019

Τόλης Ιωάννης

28 Μαρτίου 2019

Σπυράκος Ανδρέας

28 Μαρτίου 2019

Σπυρακόπουλος Ιωάννης

28 Μαρτίου 2019

Ρέτζιου Αμαλία

28 Μαρτίου 2019

Παπασπύρου Αθανασία

28 Μαρτίου 2019

Οφθαλμίδης Παναγιώτης

28 Μαρτίου 2019

Μουλιάτος Δημήτριος