Αυτοψία του Γ. Πατούλη και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Δ. Οικονόμου στην Κινέτα