Καινοτόμα πρωτοβουλία υποστήριξης νέων επιχειρηματιών για την προώθηση δράσεων σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία «Blue Prototype»