Θα διασφαλίσουμε την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των πολιτών της Αττικής