Οι στρατηγικοί άξονες της Περιφέρειας Αττικής για τις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας