Στη διάσκεψη για την αστική ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία