Στο συνέδριο του ECO – Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας