Τα παιδιά μας

αξίζουν ένα

καλύτερο αύριο! 

Πρόγραμμα 2019

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πρόγραμμα 2019

Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμά μας εδώ

Ζούμε στην Περιφέρεια Αττικής. Έναν τόπο που κουβαλά τις μνήμες αιώνων και αντανακλά ολόκληρη την ιστορία της πατρίδας μας, τα προβλήματά της, αλλά και τις μεγάλες προοπτικές που έχουμε μπροστά μας. Εδώ, στο μέρος που ευδοκίμησε το μέτρο και η λογική, καλούμαστε σήμερα να φέρουμε την αισιοδοξία ξανά στην καθημερινότητά μας. Με αυτοπεποίθηση και πίστη στις ικανότητές μας. Η σημερινή κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Με προβλήματα που χρονίζουν και πολιτικές χωρίς αποτελέσματα. Η ανασφάλεια για το αύριο κυριεύει κάθε οικογένεια. Περιοχές ολόκληρες έχουν αφεθεί στην τύχη τους και άλλες δεν αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο και πρέπει να τον ανακτήσει. Απαλλαγμένη από ό,τι μας κράτησε πίσω, αλλά κυρίως από τις παθογένειες του χθες.

"Δείτε εδώ το έντυπο της Νέας Αρχής για την Αττική"

Η Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται επανεκκίνηση. Για περισσότερο από μια δεκαετία χάθηκαν ευκαιρίες. Σπαταλήθηκαν χρήματα, χωρίς να επιλυθούν προβλήματα. Η πρόληψη ήταν άγνωστη λέξη και ο σχεδιασμός απουσίαζε συνολικά. Συνηθίσαμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο και αποδεχθήκαμε τη μιζέρια ως κανονικότητα. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να κάνουμε μια νέα αρχή. Με όραμα, σχέδιο, υπερβάσεις, συνεργασίες. Με ανθρώπους έμπειρους και αφοσιωμένους. Δεσμεύομαι ότι θα διεκδικήσω όλα όσα μπορώ, για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Σ’ αυτή την προσπάθεια, ζητώ τη στήριξή σας.

1Πολιτική Προστασία
Το σχέδιό μας για την πολιτική προστασία βασίζεται:
 • στην έγκαιρη εκτίμηση και ανάλυση των κινδύνων, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων επιστημονικών μεθοδολογιών και μέσων
 • στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για το σύνολο της Αττικής
 • στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες.
 • στην άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων, με την εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης της Περιφέρειας και των Δήμων που επηρεάζονται, ώστε να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις
 • στη λειτουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων, με αποστολή μηνυμάτων SMS και με οδηγίες για το πώς θα πρέπει να δράσουν για να προστατευθούν
 • στην ενσωμάτωση των καλύτερων διεθνών πρακτικών κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του
 • στην ουσιαστική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στην πολιτική προστασία, με ξεκάθαρους ρόλους, ευθύνες, αρμοδιότητες, καθώς και με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους
Τι διεκδικούμε απο το Κεντρικό Κράτος
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και η δίκαιη κατανομή τους σε Περιφέρειες και Δήμους, λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά, χωροταξικά και μορφολογικά κριτήρια.
 • Η αναβάθμιση του ρόλου των Συνδέσμων ώστε να μπορούν να αποτελέσουν φορείς στήριξης και έκφρασης της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης και να παίξουν σημαντικό ρόλο, σε διαδημοτικό επίπεδο
 • Να τεθεί ως δομική προτεραιότητα, στα πλαίσια εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ 2021-2027, η διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών, η περιβαλλοντική προστασία, οι επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής καθώς και η καινοτομία στα θέματα προστασίας των πολιτών. Με εξειδικεύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες προσκλήσεις προς τους ΟΤΑ, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις αυξημένες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.
 • Η ανάληψη ευθύνης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας για την ενημέρωση των πολιτών της Αττικής για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, τα πλεονεκτήματα, τον τρόπο και τη φιλοσοφία λειτουργίας του
 • Ο ριζικός ανασχεδιασμός της οργάνωσης και της λειτουργίας, τόσο των επιμέρους Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων όσο και των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (ΣΟΠΠ) σε μια πιο ευέλικτη, αποδοτική και λειτουργική δομή.
 • Η σύσταση και λειτουργία υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Μόνιμης Επιτροπής Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, στην οποία να ενταχθούν τα ΣΟΠΠ.
 • Η ενίσχυση και αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος
 • Η πρόβλεψη στα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και κοινωφελούς εργασίας, να υπάρχει μία διακριτή κατηγορία με δικαιούχους τους Δήμους και τους Συνδέσμους για τη κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας σε αναδασώσεις, καθαρισμούς ρεμάτων, την υποβοήθηση του έργου του αποχιονισμού και μία σειρά άλλων περιπτώσεων υποστήριξης, του υφιστάμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας των Δήμων
10+3 Προτάσεις για την Πολιτική Προστασία
 • Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων με εκπόνηση τεχνικών μελετών διακινδύνευσης και διαχείρισης κινδύνων ανά περιοχή, με τη χρήση καινοτόμων επιστημονικών μεθοδολογιών και μέσων.
 • Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με Μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα για όλη την Αττική, αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αυτήν.
 • Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός
 • Διαρκής επιμόρφωση στελεχών της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, για θέματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών
 • Ειδική εκπαίδευση πολιτικής προστασίας, με προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών
 • Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε Δήμο χωριστά και στην Περιφέρεια συνολικά, με ρεαλιστικές προσομοιώσεις καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, στις οποίες θα συμμετέχουν εκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες.
 • Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών, με εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης , με αποδέκτες την Περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι ώστε να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκη.
 • Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική, με την διαδικασία αποστολής SMS στους πολίτες.
 • Εξασφάλιση πόρων , με αξιοποίηση εθνικών αλλά και ευρωπαικών κονδυλίων, για τη στήριξη των επιχειρησιακών σχεδίων , την αγορά σύγχρονων συστημάτων αντιμετώπισης αλλά και εξοπλισμού
 • Δημιουργία ειδικής επιστημονικής ομάδας , η οποία θα αναλάβει να μελετήσει τις διεθνώς πιο επιτυχημένες πρακτικές που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της Αττικής, προκειμένου να τις υιοθετήσουμε ώστε να έχουμε την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση
 • Απόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής.
 • Ολιστική προσέγγιση της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, τόσο ως προς την πρόληψη, όσο και ως προς την αντιμετώπισή τους.
5+1 Προτάσεις για την Προστασία απο Τεχνολογικές Καταστροφές
 • Δημιουργία τριάντα (30) ιδιόκτητων Αντιρρυπαντικών Σταθμών, πλήρως εξοπλισμένων με ειδικό εξοπλισμό προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος (πλωτά φράγματα, συστήματα άντλησης & ανάκτησης πετρελαιοειδών, απορροφητικά υλικά), στρατηγικά χωροθετημένων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλου του παραλιακού μετώπου της Αττικής. Ο κεντρικός Αντιρρυπαντικός Σταθμός κάθε Τομέα θα ενισχυθεί με ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος, το οποίο θα επιτηρεί τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του και θα είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
 • Ενέργειες Πρόληψης & Αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης: η προσομοίωση περιστατικών ρύπανσης και η συνεπακόλουθη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ευνοεί τη διαπίστωση τυχόν δυσλειτουργιών, τον καθορισμό των ρόλων και καθηκόντων όλων των εμπλεκομένων φορέων και τη προδιαγραφή και αναθεώρηση των αναλυτικών διαδικασιών Αντιμετώπισης Ρύπανσης.
 • Διενέργεια Κοινών Ασκήσεων Ετοιμότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων: Με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής θα διενεργείται μία φορά το χρόνο μεγάλης κλίμακας Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Λιμενικό Σώμα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Λιμένων & Λιμενικά Ταμεία, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, εξειδικευμένες εταιρείες αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, κ.α.). Ο σκοπός της κοινής Άσκησης Ετοιμότητας είναι ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων και η βελτιστοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών από περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.
 • Σύσταση Ομάδων Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ρύπανσης: Οι κατά τόπους Ομάδες θα εκπαιδεύονται από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization IMO), θα διενεργούν τακτικές ασκήσεις αντιρρύπανσης αυξανόμενου βαθμού δυσκολίας, θα συντηρούν τον εξοπλισμό των Αντιρρυπαντικών Σταθμών, θα επιτηρούν τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης τους ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού θα αναλαμβάνουν την άμεση και αποτελεσματική πρώτη ανταπόκριση (“First response”).
 • Σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Ατυχηματικής Ρύπανσης: Η Επιτροπή θα αποτελείται από στελέχη με γνώμονα την εξειδίκευση, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά τους σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Σκοπός της είναι η ανάλυση των κινδύνων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο γεωγραφικό και κλιματολογικό περιβάλλον. Θα κάνει συχνές ασκήσεις επί χάρτου, θα επιβλέπει τις Ομάδες Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ρύπανσης και θα αξιολογεί τα πορίσματα των Ασκήσεων Ετοιμότητας προτείνοντας βελτιωτικά μέτρα, όπως η αναθεώρηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Τέλος, θα διενεργεί περιοδικούς ελέγχους ετοιμότητας και διαθεσιμότητας των αντιρρυπαντικών μέσων και εξοπλισμού με τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και αιφνιδιαστικών ασκήσεων.
 • Σύσταση Γραφείου Ενημέρωσης & Υποστήριξης: Σε κάθε περιστατικό ατυχηματικής ρύπανσης κατά το οποίο πλήττονται επαγγελματίες της περιοχής, θα δημιουργείται γραφείο που θα παρέχει στους κατά τόπους επαγγελματίες δωρεάν ενημέρωση και νομικές συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα και τον τρόπο διεκδίκησης αποζημιώσεων έναντι του ρυπαίνοντα.
6+1 προτάσεις για τη θωράκιση της Αττικής από φυσικές καταστροφές
 • Επίμονη διεκδίκηση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου , για να αντιμετωπιστεί το χάος των αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων, που πληρώνουμε ακριβά και λειτουργεί ως άλλοθι για την απραξία όλων αυτών των ετών.
 • Χρηματοδότηση απο την Περιφέρεια Αττικής των μελετών οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης ρεμάτων (με ίδιους πόρους, με πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), αφού αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η επικινδυνότητα και οι προτεραιότητες.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη μείωση των συνεπειών τους, που θα λειτουργεί συνδυαστικά με το σχέδιο πολιτικής προστασίας και ασφάλειας.
 • Υλοποίηση των αναγκαίων έργων (αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών και αντισεισμικών), με εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και την Περιφέρεια να έχει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό , την υλοποίηση και στο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων.
 • Μακροσκοπική χαρτογράφηση των ρεμάτων, ώστε να επισημανθούν τα κρίσιμα σημεία και οι αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις όπως πχ η έγκαιρη αποχωμάτωση των πυθμένων τους, ο καθαρισμός τους από τα απορρίμματα κλπ.
 • Λειτουργία των ρεμάτων ως «Ανοιχτά Ρέματα», για να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου, διάδρομους ανανέωσης του αέρα της πόλης και χώρους αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται και επιτηρούνται ώστε να αποφεύγονται οι καταπατήσεις και να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων των παραρεμάτιων περιοχών.
 • Στο Πλαίσιο του Προληπτικού Σχεδιασμού θα διαμορφωθεί και θα υλοποιηθεί το Σχέδιο Προετοιμασίας για την Αντιμετώπιση των Πλημμυρών.
2Διαχείριση Απορριμμάτων
Τα 16 βασικά σημεία του σχεδίου μας
 • Επανασχεδιασμός του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες που θα τεθούν σε ισχύ απο το 2023.
 • Εντατικά χρονοδιαγράμματα . Η όποια απόφαση, θα ληφθεί το αργότερο σε έξι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης στην Περιφέρεια.
 • Ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους Δήμους, προκειμένου η όποια λύση αποφασισθεί, να έχει ληφθεί μετά από διάλογο .
 • Υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση. Παροχή κινήτρων κι αντικινήτρων , προκειμένου να εφαρμόζεται η ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων.
 • Ενίσχυση της Ανακύκλωσης , μέσα από πολλαπλασιασμό των σχετικών μέτρων και δημιουργία κινήτρων για την μεγιστοποίηση της διαλογής στην πηγή.
 • Άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού με έμφαση στη συνεργασία και παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων, όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι λαϊκές αγορές, κ.α.
 • Ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης. Ξεκινώντας από τα ίδια μας τα σπίτια, με νέα νοοτροπία, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
 • Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης.
 • Ανάπτυξη «Πρασίνων Σημείων» σε όλη την Αττική.
 • Ανάπτυξη σημείων για την κεντρική συλλογή και εμπορία των ανακυκλώσιμων.
 • Επεξεργασία του υπολείμματος από την Διαλογή στην Πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας.
 • Σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την Κυκλική Οικονομία
 • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής των ελαχιστοποιημένων Υπολειμμάτων, που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, που θα ξεκινούν από τα σχολεία και θα φτάνουν στις τοπικές κοινωνίες, τους μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς κ.ο.κ.
 • Παροχή Αντισταθμιστικών Μέτρων προς όφελος των Δήμων που θα φιλοξενούν μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και μέτρα επιβράβευσης σε Δήμους που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά Ανακύκλωσης στην Πηγή.
 • Κατασκευή υποδομών για την ασφαλή διαχείριση και διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Πως θα χρηματοδοτήσουμε το νέο σχέδιο.
 • Οι πόροι του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί (150 εκ. ευρώ εκχωρημένα στο ΠΕΠ Αττικής).
 • Οι πόροι που θα διεκδικήσουμε από το Κεντρικό Κράτος.
 • Οι πρόσθετοι πόροι που θα αναζητήσουμε απο την Ευρωπαική Επιτροπή, αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Οι πόροι που θα προκύψουν απο τη συνεργασία μας με την επιχειρηματικότητα, η οποία μπορει να συνεισφέρει με τεχνογνωσία και κεφάλαια στην επίτευξη των στόχων μας , δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό «πράσινες θέσεις» εργασίας.
 • Οι πόροι που θα προκύψουν από την καθιέρωση οικονομικών εργαλείων με κίνητρα και αντικίνητρα για την διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».
3Ανάπτυξη
Οι 7 άξονες του αναπτυξιακού μας σχεδίου
 • Αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας Αττικής, μέσα απο έγκυρους ελεγκτές, για να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι πραγματικές οικονομικές μας δυνατότητες.
 • Διεκδίκηση νέων κι αξιοποίηση , με αύξηση των ρυθμών απορροφητικότητας, των υπαρχόντων ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 • Συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και διεκδίκηση για εκτέλεση με πόρους του Κεντρικού Κράτους μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στην Αττική. Έργων που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, καλύτερα εισοδήματα, να αυξήσουν την αξία της περιουσίας των πολιτών, να κάνουν καλυτερη την καθημερινότητά όλων μας. Τέτοια έργα είναι η βελτίωση του δικτύου αστικών μετακινήσεων και μεταφορών, με επέκταση του Μετρό και του προαστιακού. Οι επεκτάσεις των οδικών αξόνων. Η αναβάθμιση των λιμανιών της Αττικής. Η δημιουργία logistics centers. Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.
 • Σύνδεση του προγράμματος έργων της Περιφέρειας , με τα έργα που εκτελεί το Κράτος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την Αττική και τους πολίτες.
 • Παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην Αττική. Θεωρούμε αδιανόητο εμβληματικές επενδύσεις, όπως αυτή του Ελληνικού, που θα αλλάξουν την εικόνα και τις προοπτικές της Αττικής, να μην στηρίζονται με κάθε μέσο απο τη Διοίκηση της Περιφέρειας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που προκαλεί προβλήματα με την επικάλυψη αρμοδιοτήτων κι ευθυνών μεταξύ των διαφόρων βαθμών διοίκησης του Κράτους, κι αφορά κυρίως την ευθύνη συντήρησης των υποδομών της Αττικής.
 • Θέλουμε να δημιουργηθούν μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια πάνω απο 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί αν πέραν των έργων που θα εκτελεστούν, αναπτύξουμε ως Περιφέρεια συνέργειες με τις δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας κι επενδύσουμε σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο θεματικός τουρισμός, η υγεία και ευεξία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.
18 εμβληματικές παρεμβάσεις, που αλλάζουν την Αττική
 • Η κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, στη βάση του αναθεωρημένου περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, για να μην θρηνήσουμε ξανά απώλειες ζωών και περιουσιών.
 • Η ολοκλήρωση των μελετών και της διαδικασίας οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων της Αττικής , που αποτελεί αναγκάια προυπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων.
 • Η υλοποίηση προγράμματος ανάδειξης των ποταμών και των χειμάρρων της Αττικής, στη λογική του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού που δεν θέλουν τα τα ποτάμια σκεπασμένα με τσιμέντο, τουλάχιστον όχι στο σύνολό τους.
 • Η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών logistics , αξιοποιώντας τις λιμενικές υποδομές της Αττικής κι αναπτύσσοντας υποδομές ελαφριάς μεταποίησης και logistics, έτσι ώστε να παράγονται νέα προϊόντα στην Αττική και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
 • Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδιασμού του παράκτιου Μετώπου της Αττικής και των Νήσων, βάσει των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης, του Γαλάζιου Τουρισμού και της Κυκλικής Οικονομίας, για την ανάδειξη του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πλούτου της Περιφέρειας.
 • Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, με την εκτέλεση των έργων επιδομής κι ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου , τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και τη διασφάλιση της συντήρησης του.
 • Η ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού και η σύνδεσή της με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης.
 • Η αναβάθμιση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (από τη σύνδεση με Δυτική Περιφερειακή έως το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού), σε λεωφόρο ελεύθερης ροής.
 • Η σύνδεση της περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου - τροποποίηση υφιστάμενων κόμβων Σχιστού, Σκαραμαγκά, Ναυπηγείων.
 • Η επέκταση και ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης προς Εθνική Οδό Αθηνών– Λαμίας.
 • Η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδάσωσης και δασοπροστασίας με τη φύτευση και στη συνέχεια συντήρηση τουλάχιστον 500.000 δέντρων σε όλη την Αττική, με στόχο να πρασινίσουν ξανά οι ορεινοί όγκοι και οι αστικοί χώροι του Λεκανοπεδίου.
 • Η αναβάθμιση των λιμανιών Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας.
 • Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων ( Τεχνολογικό Πάρκο - HUB) φιλοξενίας κι ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων νέων (start ups) , ώστε να αναπτύξουν εκεί τις δημιουργικές τους δυνάμεις, με σταθερά ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που θα διεκδικήσουμε από τη Πολιτεία.
 • Η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη συνανθρώπων μας που έχουν βιώσει έκτακτα γεγονότα (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κ.ά.), η οποία θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες των logistics, προκειμένου να ανακουφίζει οργανωμένα, συντονισμένα και με αξιοπρέπεια όλους αυτούς που έχουν ανάγκη.
 • H αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων που φιλοξένησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 , μέσα απο τη δημιουργία μηχανισμών διεξαγωγής αγώνων και mega events.
 • Η ανάπτυξη δικτύου συγκοινωνίας με υδροπλάνα στα όρια της Περιφέρειας (Αττική με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα – Αντικύθηρα).
 • Η κατασκευή και λειτουργία ενός Νέου Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.
4Υγεία
8 πολιτικές για υγιείς πολίτες, σε μια Περιφέρεια Υγείας
 • Πολιτικές για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας: Προγράμματα επιδημιολογικής επαγρύπνησης, έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης πληθυσμού, έγκαιρη και αποτελεσματική εντομολογική επιτήρηση, παρακολούθηση ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης.
 • Μέτρα Πρόληψης για την Υγεία : προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, αλλαγών συμπεριφοράς και συνηθειών βλαβερών για την Υγεία. Ενίσχυση των δομών πρόληψης (πχ. ΚΕΠ Υγείας, υπηρεσίες πρόληψης εξαρτήσεων, κλπ) όλων των Δήμων της Αττικής.
 • Στρατηγική για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και τους κρατικούς φορείς: Καθολική κάλυψη της πρωτοβάθμιας υγείας με δικτύωση των υπαρχόντων υπηρεσιών Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για αναβάθμιση και ταχύτερη παροχή των υπηρεσιών υγείας. Διασφάλιση του δικαιώματος κάθε πολίτη της Περιφέρειας Αττικής για ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, όπου κι αν κατοικεί.
 • Εφαρμογή Θεματικών Πολιτικών Υγείας. Με επεξεργασμένα σχέδια εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο, πολιτικών για την Υγεία, όπως π.χ. για την Ψυχική Υγεία, την διατροφή, την Φυσική άσκηση, την πρόληψη ατυχημάτων και πολλά ακόμη.
 • Προώθηση πολιτικών Υγιεινής διατροφής και προγράμματα παραγωγής υγιών τροφίμων. Σε συνεργασία με τους Δήμους, τους συλλόγους των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των παρασκευαστών και των εμπόρων θα συν-διαμορφώσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα για την βελτίωση της ποιότητας της τροφής μας.
 • Υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης για την καταπολέμηση του καπνίσματος, την προώθηση πολιτικών και μέτρων για τη διατήρηση της στοματικής υγείας , προώθηση του μαζικού αθλητισμού.
 • Υλοποίηση προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου σε τακτική βάση, σε όλους τους πολίτες της Αττικής, στις 7 βασικές ασθένειες που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου, με εγκατάσταση συστημάτων επαγρύπνησης και έγκαιρης διάγνωσης μέσα από τα διεθνή πρωτόκολλα πρόληψης.
 • Προβολή της Αττικής ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού υγείας και ευεξίας, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και καλύτερων εισοδημάτων, σε έναν ιδιάιτερα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο, μέσα απο την αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών, του υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού , αλλά και του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής.
Πολιτική για τα αδέσποτα και τα ζώα συντροφιάς
 • Σε συνεργασία με τις εθελοντικές φιλοζωικές οργανώσεις, θα καταρτίσουμε ένα συνολικό σχέδιο για το ζήτημα.
 • Θα ενισχύσουμε τα υπάρχοντα ενδιαιτήματα φιλοξενίας αδέσποτων ζώων των εθελοντικών οργανώσεων και θα χωροθετηθούν νέα, ώστε να καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Για τη χωροθέτηση θα υπάρξει διαβούλευση με τους Δήμους και συνεχής ενίσχυση των προσπαθειών τους καθώς και κίνητρα κάθε είδους.
 • Θα επιδιώξουμε σε συνεργασία με τους Δήμους, τον καταγεγραμμένο εμβολιασμό όλων των ζώων, αδέσποτων και οικόσιτων, ώστε να έχουμε πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα.
 • Θα ενθαρρύνουμε δράσεις που θα συμβάλλουν στην υιοθεσία των αδέσποτων ζώων.
5Αθλητισμός – Πολιτισμός - Τουρισμός
Στον τομέα του Πολιτισμού
 • Αναδεικνύουμε τα εμβληματικά μνημεία και σημεία της Αττικής , που αποτελούν ήδη ελκυστικό προορισμό για τους επισκέπτες.
 • Προβάλλουμε εναλλακτικούς προορισμούς της Αττικής με πολιτιστικό ενδιαφέρον ( π.χ. Θέατρο Θορικού) και μεταφέρουμε εκεί πολιτιστικές δράσεις, με στόχο τη διάχυση των επισκεπτών και τη χρονική παράταση της παραμονής τους στην περιοχή μας σε σημεία της Αττικής.
 • Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, τους επαγγελματίες τουρισμού και τους tour operators, για να εμπλουτίσουμε τις πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες μας.
 • Δίνουμε χώρους στους νέους καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν και να εκφραστούν.
 • Συνεργαζόμαστε με την Εκκλησία για να αναδείξουμε την παράδοση και ιστορία μας του πολιτισμού μας.
Στον τομέα του Αθλητισμού
 • Σε συνεργασία με τους Δήμους, δημιουργούμε νέες αθλητικές υποδομές σε κάθε γωνιά της Αττικής.
 • Εκπονούμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στα όρια όλης της Αττικής.
 • Δημιουργούμε μια νέα δομή στο μηχανισμό της Περιφέρειας, που θα αναλάβει το συντονισμό όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων που θα διεξάγονται με την υποστήριξη της Περιφέρειας, τη διοργάνωση των μεγάλων αθλητικών events, καθώς και την αναζήτηση χορηγών για την υλοποίηση τους.
 • Διενεργούμε ελέγχους στις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, για να διασφαλίσουμε συνθήκες ασφαλούς άθλησης για τους νέους μας.
 • Προωθούμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
 • Στηρίζουμε στο όριο των δυνατοτήτων μας, τα αθλητικά σωματεία της Αττικής.
 • Δίνουμε κίνητρα για την ανάπτυξη νέων μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων.
 • Στηρίζουμε τη διοργάνωση μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων , που αναδεικνύουν την Αττική.
Στον τομέα του Τουρισμού
 • Σχεδιάζουμε την νέα ενιαία τουριστική ταυτότητα της Αττικής, την οποία στη συνέχεια προβάλλουμε συστηματικά , με σχέδιο κι ενιαίο συντονισμό δράσεων, σε όλες τις αγορές του εξωτερικού.
 • Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις δράσεις. Σε αυτόν τον φορέα θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι αλλά και οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων.
 • Προχωράμε σε συνεργασία και διαβούλευση με τους 66 Δήμους της Αττικής σε μια Χωροταξική Κατανομή του Τουριστικού Σχεδιασμού, με στόχο να ενθαρρύνουμε πολλαπλές επισκέψεις με διαφορετική κάθε φορά στόχευση.
 • Διαχειριζόμαστε με διάλογο μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, των επαγγελματιών του τουρισμού και των πολιτών, τις συνέπειες στην τουριστική και οικιστική αγορά του φαινομένου Airbnb.
 • Δημιουργούμε υποδομές που διευκολύνουν τους επισκέπτες της Αττικής στις μετακινήσεις τους, με προτεραιότητα στα άτομα με κινητικές δυσκολίες.
 • Αναδεικνύουμε περιοχές της Αττικής που παραμένουν μέχρι σήμερα τουριστικά αναξιοποίητες.
 • Καθιερώνουμε έναν μόνιμο και διαρκή δίαυλο επικοινωνίας με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ξενοδόχων, των επαγγελματιών, των τοπικών επιχειρήσεων και των tour operators, προκειμένου να λαμβάνουμε απο κοινού αποφάσεις που ενισχύουν την ελκυστικότητα της Αττικής.
 • Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού υψηλής οικονομικής απόδοσης, όπως ο τουρισμός υγείας κι ευεξίας , ο καταδυτικός τουρισμός, ο τουρισμός γαστρονομίας, που προσελκύουν επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων κι αξιοποιούν τις υποδομές και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η Αττική, αλλά και τα τοπικά μας προιόντα.
 • Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Αττικής αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στα όρια μας, προωθούμε συστηματικά την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού.
 • Προωθούμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.
 • Προγραμματίζουμε τη δημιουργία διαδικυακού τηλεοπτικού σταθμού, μέσω του οποίου θα προβάλλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, τα διεθνή αθλητικά και πολιτιστικά events, θα φιλοξενούμε προσωπικότητες κύρους και θα αναδεικνύουμε ειδήσεις που θα αναδεικνύουν το ισχυρό brand name της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας.
6ΑμεΑ
Για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία προωθούμε τα παρακάτω μέτρα και πολιτικές:
 • Σχεδιασμός ολοκληρωμένης πολιτικής για την εκπαίδευση και κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ.
 • Υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των οικογενειών των ΑμεΑ, για την καταπολέμηση ανισοτήτων και διακρίσεων
 • Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ μέσω οργάνωσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε συνεργασία με τους Δήμους ή άλλους συλλογικούς φορείς.
 • Κατασκηνωτικά προγράμματα ΑμεΑ , με φιλοξενία Ελληνοπαίδων του εξωτερικού
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω των Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ.
 • Ανταλλαγές σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στελεχών των δομών ΑμεΑ σε επίπεδο περιφέρειας για εκπαίδευση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, κλπ
 • Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία.
 • Ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑμεΑ