Παρουσίαση της ψηφιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής