Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα πρόληψης υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής