Παράταση χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ μέχρι τις 31/12/2019