Μιχάλης Λεκάκος: Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στο Δυτικό Τομέα Αθηνών