Μαζί με τους εργαζόμενους, θα δημιουργήσουμε μια Περιφέρεια Αττικής πρότυπο