Μαίρη Κουρή: Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών