Μαρία Κορινθίου: Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών