Συνθέτουμε και βάζουμε

το καλό της Αττικής

πάνω από όλα!

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

28 Μαρτίου 2019

Αβραμοπούλου Ελένη

28 Μαρτίου 2019

Αγγελόπουλος Γεώργιος

28 Μαρτίου 2019

Αλυμάρα Σοφία

28 Μαρτίου 2019

Βέργη Αγγελική (Λίνα)

28 Μαρτίου 2019

Βλάχος Γεώργιος

28 Μαρτίου 2019

Γαλανοπούλου Χριστίνα

28 Μαρτίου 2019

Γαλή Νικολίτσα (Νινέτα)

28 Μαρτίου 2019

Γαροφαλάκη Ντίντα Μαρία