«Καθαρή» λύση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για το Γραμματικό