Γιώργος Πατούλης στο «Πρώτο Θέμα»: Το δικό μου έργο είναι ορατό και μετρήσιμο