Στα επιχειρηματικά βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» στη Θεσσαλονίκη