Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ο Γ. Πατούλης