Συνθέτουμε και βάζουμε

το καλό της Αττικής

πάνω από όλα!

Δυτικός Τομέας Αθηνών

28 Μαρτίου 2019

Αγγελοπούλου Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Αλεξανδράτος Χαράλαμπος

4 Μαΐου 2019

Αλεξοπούλου Σταματούλα (Ματίνα)

28 Μαρτίου 2019

Αστρινάκη Χρύσα (Χρυσούλα)

28 Μαρτίου 2019

Βίγλας Αθανάσιος

28 Μαρτίου 2019

Δουγένης Αντώνιος

28 Μαρτίου 2019

Ζέρβα Μαρία

28 Μαρτίου 2019

Κανελλόπουλος Δημήτριος