Στο δημοτικό Στάδιο Πεύκης το οποίο ανακατασκευάζεται από την Περιφέρεια