85η ΔΕΘ: Επίσκεψη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας