16 χρόνια είναι πολλά. Απαλλαγή τώρα από τις πολιτικές Δούρου -Σγουρού