Χρυσά διεθνή βραβεία για την καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής