Φαληρικό Πάρκο: Διαβούλευση & κατάθεση προτάσεων από δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς