Υπεγράφη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών η Ιδρυτική Πράξη της Πρωτοβουλίας για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας