Υπεγράφη η σύμβαση επέκτασης του Δικτύου απορροής ομβρίων στα Πευκάκια Αγίας Παρασκευής