Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων