Συνεχίζεται με επιτυχία το πρόγραμμα ψηφιακών μουσικών συναυλιών (Dis)playing Attica