Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού για την υλοποίηση δράσεων για τον Απόδημο Ελληνισμό