Συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών με στόχο την προτεραιοποίηση επεμβάσεων σε περιοχές επικίνδυνες για πλημμύρες