Συνεργασία με την Πρέσβη της Πορτογαλίας Helena Paiva